Ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Úc Châu

Ngày 11/11 hằng năm, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều kỷ niệm ngày này để đánh dấu sự kết thúc của thế chiến thứ nhất và tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến này. Mặc dù mỗi quốc gia đều có tên gọi riêng cho ngày 11/11. Riêng tại Úc thì ngày này được xem như Ngày Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong. Buổi lễ được tổ chức tại tất cả các thành phố ở Úc Châu và phút mặc niệm diễn ra vào đúng 11 giờ tại khắp các thành thố ở Úc.