Ngày chào cờ đầu năm tại Boston

Đối với đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản, lá cờ vàng sọc đỏ là biểu tượng cho sự tự do và dân chủ. Ngày 1/1/2016, 20 hội đoàn cùng với cộng đồng người Việt tại Boston, Massachusetts đã tổ chức ngày Chào Cờ Đầu Năm 2016. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.