Ngày cầu nguyện cho quê hương Việt Nam tại đền thánh Einsiedeln – Thụy Sĩ

Nhân buổi hành hương kính Đức Mẹ Fatima tại tu viện Einsiedeln (Thụy Sĩ), phóng viên SBTN đã có dịp tiếp xúc với Tổng Tuyên Úy Phạm Minh Văn – linh mục phụ trách cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Thụy Sĩ. Linh mục chia sẻ đây là lần thứ 2 cộng đồng Việt Nam đến để hành hương và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam trước Đức Mẹ Fatima và Đức Mẹ Lộ Đức.