10/06/2021 | 2

Ngày càng nhiều người chỉ trích cách bầu cử bằng cử tri đoàn

Ngày càng nhiều người chỉ trích cách bầu cử bằng cử tri đoàn

Tin Washington DC – Theo bản tin từ đài NPR, ngày càng nhiều người không đồng ý với cách bầu cử bằng Cử tri đoàn, vì cho rằng ứng cử viên được nhiều phiếu phổ thông nhất nên trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Jesse Wegman, tác giả cuốn sách Hãy để người dân chọn tổng thống của họ, nói rằng nếu nền dân chủ của thế kỷ 21 tập trung vào sự bình đẳng chính trị, vậy lá phiếu của mỗi người dân phải có giá trị bình đẳng như nhau.

Ông Gautam Mukunda, nhà khoa học chính trị tại Đại học Harvard, cũng cho rằng hệ thống Cử tri đoàn là không công bằng, vì khi mỗi tiểu bang có số lượng đại cử tri dựa trên số đại diện của họ tại Quốc Hội, điều này có nghĩa là các tiểu bang nhỏ sẽ có nhiều phiếu bầu hơn. Ông Mukunda cho rằng, trong cuộc bầu cử tổng thống, người dân ở Wyoming có quyền lực bầu cử cao hơn gấp 44 lần so với người dân ở California, và điều này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ.

Tuy nhiên, ông Brad Smith, người từng là thành viên Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang, lại cho rằng việc các tiểu bang nhỏ cũng có quyền lực bầu cử sẽ buộc các ứng cử viên phải đưa ra một chương trình nghị sự làm hài lòng nhiều khu vực của Hoa Kỳ, thay vì chỉ tìm đến các tiểu bang lớn và phớt lờ các tiểu bang có dân số ít. Ông Smith cũng chỉ ra rằng, trong phần lớn các cuộc bầu cử tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ, kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn đều đại diện cho ý kiến số đông.