29/08/2016 | 2

Ngày càng nhiều người bỏ quốc tịch Việt Nam

Theo Bộ Tư Pháp Cộng Sản Việt Nam, trong năm 2015, có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam và 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, có tới 4,474 người từ bỏ quốc tịch Việt Nam chỉ riêng trong năm 2015. Số người từ bỏ quốc tịch Việt Nam nhiều hơn số người nhập quốc tịch gấp 154 lần.

Cũng trong năm 2015, có 14,381 vụ kết hôn với người nước ngoài. Theo bản báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 đến năm 2016 của chủ tịch nước cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang thì trong 5 năm có 32,638 người thôi quốc tịch Việt Nam và chỉ có 3,157 người nhập trở lại quốc tịch Việt Nam.

Không phải chỉ riêng người dân bỏ quốc tịch Việt Nam để nhập tịch nước ngoài mà ngay cả đảng viên đảng cộng sản cũng âm thầm nhập tịch một quốc gia khác như trường hợp đại biểu quốc hội cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta.

Trường hợp cả đảng viên và dân tìm cách nhập quốc tịch không phải chỉ xãy ra ở Việt Nam, mà còn xãy ra tại Trung Cộng. Tập Cận Bình khi lên nắm quyền đã ra lệnh tất cả các đảng viên phải từ bỏ quốc tịch thứ hai nếu có và đưa tất cả gia đình đang sống ở nước ngoài phải trở về Trung Cộng. Nếu bất tuân sẽ bị loại trừ khỏi đảng.

Người dân bị vong thân trên đất nước mình nên mới tìm mọi cách để có quốc tịch thứ hai đã đành; thế nhưng ngay cả đảng viên cũng không còn tin tưởng vào sự tồn tại của chế độ nên âm thầm tìm kiếm quốc tịch khác. Phần còn lại là những đảng viên cố bám vì họ biết rằng họ không thể tồn tại trong bất cứ chế độ nào khác ngoại trừ chế độ này nên phải cố bám, đàn áp để giữ chế độ với bất cứ giá nào.

Khẩu hiệu còn đảng còn mình nói lên tâm lý cố bám đến cùng của một tổ chức mafia chỉ biết đặt quyền lợi phe nhóm lên trên lợi ích của dân tộc.