Ngày bầu cử sơ bộ 7 tháng 6: Một vài điều đáng chú ý đối với người Việt Quận Cam

Ngày bầu cử sơ bộ 7 tháng 6: Một vài điều đáng chú ý đối với người Việt Quận Cam

cựu TNS Lou Correa và Thị Trưởng Bảo Nguyễn

Thật ra, ngày bầu cử sơ bộ khá quan trọng, có thể ảnh hưởng mạnh đến kỳ bầu cử chính thức. Thí dụ:

  • Theo luật bầu cử ở California, hai chức vụ dân biểu liên bang và dân biểu tiểu bang phải qua hai vòng bầu sơ bộ và chung kết. Sau vòng sơ bộ, hai người nhiều phiếu nhất (bất luận số phiếu là bao nhiêu) sẽ vào vòng bầu chung kết vào Tháng Mười Một. Trường hợp của bà Loretta Sanchez, tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang, do Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer bỏ trống là một thí dụ.
  • Đối với chức vụ chánh án và giám sát viên, trong vòng sơ bộ, nếu có một ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu, người đó đương nhiên thắng cử, và không cần phải bầu trong kỳ chung kết nữa. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào được trên 50% số phiếu, thì hai người nhiều phiếu nhất sẽ tranh cử trong vòng bầu chung kết.

Trong kỳ bầu cử sơ bộ năm nay, có 6 ứng cử viên gốc Việt tranh đua vào 5 vị trí khác nhau ở Quận Cam:

1- Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn, tranh chức dân biểu liên bang, Địa Hạt 46.

2- Ông Nam Phạm, tranh chức dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72.

3- Chánh Án Cheri Phạm, tái tranh chức chánh án Orange County, Đơn Vị 41.

4- Phó Biện Lý Los Angeles County Thuy Dinh Pham, tranh chức chánh án Orange County, Đơn Vị 40.

5- Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Địa Hạt 1, Orange County, tái tranh cử chức vụ hiện tại.

6- Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, tranh chức giám sát viên Địa Hạt 1, Orange County.

Bên cạnh chức vụ thượng nghị sĩ liên bang mà bà Loretta Sanchez ra tranh cử, có hai cuộc đua rất đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt Quận Cam:

  • Trong cuộc tranh cử thay thế bà Sanchez, có tổng cộng 8 ứng cử viên, 3 Dân Chủ và 5 Cộng Hòa. Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn sẽ đối đầu với cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California Lou Correa. Đây là hai gương mặt quen thuộc của cử tri gốc Việt.
  • Cuộc tranh đua vào chức giám sát viên Địa Hạt 1 của Orange County, với Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Nghị Viên Phát Bùi, đều thuộc đảng Cộng Hòa. Ông Andrew Đỗ hiện đang đương nhiệm chức vụ này. Còn Nghị viên Phát Bùi còn là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Bà con người Việt nhớ đừng bỏ qua kỳ bầu cử nói là sơ bộ nhưng khá quan trọng này. (Đoàn Hưng)

Cùng chuyên mục