Ngày Anzac tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong tại Úc Châu

Anzac là một ngày lễ lớn đối với người dân Úc để tưởng nhớ đến các chiến sĩ trận vong trên khắp các chiến trường từ Đệ Nhất thế chiến đến nay. Từ khi làn sóng người Việt tỵ nạn đến Úc thì những buổi diễn hành ở các thành phố lớn và kể cả thủ đô Canberra cũng đều có phái đoàn đại diện VNCH tham dự. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh được tường trình từ Wollongong