Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam tại Úc Châu

Đêm thắp nến và hát nhạc đấu tranh do Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales tổ chức cùng những cảm nghĩ của đồng bào tại Sydney sau các cuộc biểu tình xảy ra trong nước.