01/12/2014 | 0

Ngành nào ở Việt Nam cũng có “con ông cháu cha”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói đến những câu trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân của mất điện đài không lưu của sân bay Tân Sơn Nhất hôm 20/11 vừa qua. Ngoài ra, theo một đánh giá nội bộ của Tổng công ty quản lý bay thì 40% kiểm soát viên có năng lực yếu. Trong đó, 8% là yếu. Có thể thấy rằng ngành Hàng không Việt Nam nói riêng và tất cả các ngành khác nói chung thì cứ là “con ông cháu cha” là sẽ được vào làm cơ quan nhà nước mà không cần bằng cấp.