Ngành Nails hoạt động trở lại ở Houston sau hơn 2 tháng đóng cửa vì COVID-19

Sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch covid-19, vào đầu tuần vừa qua thành phố Houston đã cho phép các cơ sở thương mại được phép mở cửa hoạt động trở lại trong khuôn khổ kiểm soát và làm đúng những quy địng mà cơ quan y tê của tiểu bang đưa bang ra, trong đó có ngành làm móng tay. Chúng tôi có một cuộc tiếp xúc với anh Thái Trần chủ hệ thống tiệm Nails of America, một trong những tiệm làm móng tay lớn nhất tại thành phố Houston về hoạt động, khó khăn của tiệm sau vài ngày được mở cửa trở lại.