01/08/2014 | 1

Ngành đại học tư ở Việt Nam có nguy cơ phá sản

Ngành đại học tư ở Việt Nam có nguy cơ phá sản

Cuộc hội thảo về “Cải Cách Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam” diễn ra ngày hôm nay, 1 tháng 8, 2014 tại Sài Gòn, chuyển sang vấn đề hoạt động của hệ thống đại học tư nhân.

Báo mạng VNExpress dẫn một số bản thuyết trình của các diễn giả tham dự cuộc hội thảo, cho rằng các trường đại học tư nhân tại Việt Nam đang chết dần. Nguyên nhân của tình trạng này là vì hệ thống đại học tư nhân bị kỳ thị là “trường hạng hai”, và vì bị sự trói buộc của nhà nước CSVN, cộng với sự bất công trong chính sách đầu tư cơ sở vật chất…

Ông Đàm Quang Minh – Tổ Chức Giáo Dục Hoa Kỳ- tiên đoán rằng trong vòng 6 năm nữa, các trường đại học tư nhân ở Việt Nam sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, kể cả một số đại học công lập, vì không có sinh viên theo học.

Ông Đàm Quang Minh đưa ra nhiều con số thống kê nói rằng, tỉ lệ dân số Việt Nam có bằng cấp cao đẳng và đại học hiện nay là 9.7%, trong khi ở Thái Lan và 17%, Malaysia là 24% và Hoa Kỳ là 65.4%. Ông Đàm Quang Minh cũng nói rằng, người Việt Nam hiện nay đang thất vọng về hiệu quả đào tạo của bậc giáo dục đại học ở trong nước.

Hiện nay, tỉ lệ thất nghiệp ở người có bằng cấp đại học và cao đẳng của Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Ông Đàm Quang Minh còn chê trách cơ chế quản lý áp đặt của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống đại học tư nhân gây ra nhiều nghịch lý.

Nhiều thí dụ điển hình cho thấy, người bỏ vốn mở trường đại học không có quyền cải cách bộ máy điều hành. Tại trường đại học Hùng Vương và Hoa Sen mới đây, hội đồng quản trị không có quyền cách chức hiệu trưởng khi xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc hội thảo trên do Nhóm Đối Thoại Giáo Dục và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Sài Gòn tổ chức. (S. Châu)