17/03/2017 | 2

Ngân sách đề nghị của tổng thống Donald Trump cắt 9 tỷ của Bộ Giáo Dục

Ngân sách đề nghị của tổng thống Donald Trump cắt 9 tỷ của Bộ Giáo Dục

New York, New York. (Reuters) – Theo Wall Street Journal, ngân sách đề nghị của tổng thống Donald Trump cắt giảm 13% của Bộ Giáo dục, xóa bỏ kinh phí đào tạo giáo viên và các chương trình sau giờ học, trong khi gia tăng đầu tư cho các chương trình lựa chọn trường học.

Sau khi cắt 9 tỷ, ngân sách Bộ Giáo dục chỉ còn 59 tỷ. Chính phủ tổng thống Donald Trump cho biết việc cắt giảm chỉ tác động tới những chương trình cho thấy có ít bằng chứng về việc hoạt động. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Betsy DeVos khẳng định ngân sách đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhóm người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm sinh viên khuyết tật, trong khi tìm cách giúp chương trình giáo dục đại học có giá rẻ hơn.

Đối với chương trình lớp 12, ngân sách kêu gọi xóa bỏ 1.2 tỷ cho chương trình trước giờ học, sau giờ học và mùa hè. Ngân sách cũng xóa bỏ chương trình hỗ trợ giảng dạy 2.4 tỷ. Đề nghị của tổng thống cũng cắt giảm kinh phí cho nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, ngân sách đề nghị cũng xóa chương trình có tên “Federal Supplemental Educational Opportunity Grants,” là một chương trình trợ cấp của liên bang, nhằm hỗ trợ sinh viên đại học có lợi tức thấp. Ngân sách cắt giảm này chắc chắn không được sự chấp thuận của Quốc Hội.

Hôm qua 16 tháng 3, một số nhà lập pháp khen ngợi nỗ lực cắt giảm những chương trình lãng phí, nhưng đặt nghi vấn trước việc cắt giảm các chương trình vẫn đang hữu ích. Hôm qua, Thị trưởng New York Bill de Blasio tổ chức họp báo, chỉ trích ngân sách đề nghị của ông Trump và cho biết sẽ chống đối tới cùng. Sở Giáo dục thành phố New York sẽ bị cắt 140 triệu trong số 1.7 tỷ tài trợ từ liên bang. (Mai Đức)