06/08/2015 | 0

Ngân sách CSVN thâm hụt trong 7 tháng đầu năm 2015

Ngân sách CSVN thâm hụt trong 7 tháng đầu năm 2015

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước bảy tháng đầu năm đạt 544,600 tỷ đồng, tăng 6.6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa ước đạt 404,360 tỷ đồng ; thu từ dầu thô ước đạt 42,270 tỷ đồng (giảm 33.9% so với cùng kỳ năm 2014) ; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 147,700 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trong bảy tháng đầu năm là 645,300 tỷ đồng, tăng 8.1% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 99,450 tỷ đồng ; chi trả nợ và viện trợ là 94,400 tỷ đồng ; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 446,000 tỷ đồng.

Để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm đến nay lượng trái phiếu phát hành đạt trên 114,500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình phát hành diễn ra khó khăn. Theo bà Phan Thị Thu Hiền – Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng – Bộ Tài chính, nguyên nhân khó khăn do các ngân hàng cho vay nhiều hơn. Bên cạnh đó, do kỳ hạn của trái phiếu là 5 năm trở lên, nên không hấp dẫn các ngân hàng.

Do phát hành trái phiếu chính phủ khó khăn, ông Huỳnh Quang Hải – Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, bộ này đã có đề nghị vay Ngân hàng Nhà nước 30,000 tỷ đồng. Mục đích sử dụng khoản vay này là để bù đắp thâm hụt “tạm thời” do bội chi.

Với bộ máy nhà nước cồng kềnh, ngày càng phình to, cùng với việc phải cấp ngân sách cho đảng CSVN và các tổ chức chân rết, đài truyền hình, phát thanh, báo chí quốc doanh tại 64 tỉnh, thành phố, … và các khoản nợ nước ngoài đến hạn phải trả ngày càng nhiều đã khiến cho ngân sách của CSVN chịu áp lực lớn, phải chi nhiều, dẫn đến thâm hụt ngày càng lớn.

Một vấn đề nghiêm trọng hơn, tuy ngân sách bị thâm hụt, nhưng chính quyền trung ương và các địa phương liên tiếp đưa ra các dự án lãng phí, như xây tượng đài Hồ Chí Minh, trung tâm hành chính, … Các dự án này là mầm mống cho tệ nạn tham nhũng.

Những nguyên nhân này cũng khiến nợ công của Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Nhật Nam / SBTN