07/07/2015 | 0

Ngân hàng thứ ba bị mua lại với giá 0 đồng

Ngân hàng thứ ba bị mua lại với giá 0 đồng

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của GP.Bank; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP.Bank sẽ vẫn được đảm bảo.

Từ năm 2012 đến nay, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện GP.Bank bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, hao hụt vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả.

Trong hơn 3 năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để GP.Bank tìm kiếm đối tác, xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi. Tuy nhiên, GP.Bank không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi trong khi ngân hàng này tiếp tục kinh doanh thua lỗ.

Với lý do kiểm soát rủi ro, giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định đặt GP.Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; đồng thời yêu cầu GP.Bank tổ chức kiểm toán độc lập và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ.

Căn cứ kết quả kiểm toán và định giá độc lập, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu GP.Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định. Tuy nhiên, qua 3 lần tổ chức, Đại hội đồng cổ đông bất thường của GP.Bank không thành công, không đạt yêu cầu về vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra.

Như vậy, đây là trường hợp thứ ba bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, sau Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank). Hai trường hợp trước, Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng biện pháp bắt buộc, sau khi lãnh đạo các ngân hàng này bị khởi tố hình sự và lộ ra nhiều sai phạm trong kinh doanh.

Trái với nền kinh tế thị trường thuần túy, tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng chịu sự chi phối mạnh mẽ của nhà nước – cụ thể là Ngân hàng Nhà nước trực thuộc Chính phủ. Các ngân hàng yếu kém sẽ bị sáp nhập hoặc mua lại với giá 0 đồng như vậy. Nếu không thực hiện các biện pháp bắt buộc như vậy, chỉ cần một ngân hàng đổ vỡ, thì toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ không thể đứng vững được, ảnh hưởng đến tình hình chính trị – xã hội, vị thế cầm quyền của đảng.

Nhật Nam / SBTN