25/04/2015 | 0

Ngân hàng Oceanbank bị mua lại với giá zero đồng

Ngân hàng Oceanbank bị mua lại với giá zero đồng

Đây là vụ mua lại ngân hàng cổ phần với giá Zero đồng lần thứ nhì của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, sau khi mua Ngân Hàng Xây Dựng trong tháng 2 vừa qua.

Sau khi nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị bắt tháng 10 năm ngoái, OceanBank đã liên tiếp thay chủ tịch. Ban đầu bà Nguyễn Minh Thu lên thay ông Thắm, nhưng chỉ hai tháng sau, bà cũng bị công an bắt tạm giam.

Hiện nay người lãnh đạo ngân hàng này là ông Đỗ Thanh Sơn, nhưng mọi hoạt động chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong sáng ngày 25 tháng 4, Ngân hàng Oceanbank họp Đại hội đồng cổ đông tại Hải dương với số cổ đông tham dự trên 70%. Oceanbank đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ban Kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền lực của chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản trị, và những người điều hành Oceanbank nếu thấy cần.

Vốn điều lệ thực của OceanBank hiện chưa đủ mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của OceanBank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại OceanBank sẽ được đảm bảo.

Trước khi bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá Zero đồng, Oceanbank đã gởi thư cho cổ đông xin phát hành cổ phiếu để lấy vốn kinh doanh. Theo qui định hiện nay của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, các ngân hàng thương mại phải có tiền vốn tối thiểu là 3,000 tỷ đồng.

Hồng Tú / SBTN