12/06/2018 | 2

Ngân hàng Đức Deutsche Bank: Hoa Kỳ có thặng dư mậu dịch 1,400 tỷ Mỹ kim với thế giới

Ngân hàng Đức Deutsche Bank: Hoa Kỳ có thặng dư mậu dịch 1,400 tỷ Mỹ kim với thế giới

New York City –Hoa Kỳ thông báo vào năm ngoái bị thâm hụt thương mại hơn 330 tỷ Mỹ kim với Trung Cộng, và 550 tỷ Mỹ kim với thế giới. Tuy nhiên, theo cách tính dựa trên tổng thặng dư kinh doanh của ngân hàng Đức Deutsche Bank AG, tính toán doanh thu thương mại và bán hàng trực tiếp của các công ty đa quốc gia, Hoa Kỳ lại có thặng dư thương mại 20 tỷ Mỹ kim với Trung Cộng, và 1,400 tỷ Mỹ kim với phần còn lại của thế giới.

Theo các kinh tế gia của ngân hàng Deutsche Bank, việc chỉ xem xét sự thâm hụt giao thương hàng hóa và dịch vụ sẽ tạo ra ấn tượng sai lầm, và không thể hiện hết quy mô thật sự của các lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ. Theo ông Zhang Zhiwei, một kinh tế gia Trung Cộng của Deutsche Bank, nếu cộng dồn tất cả doanh thu bán hàng của các hãng Hoa Kỳ tại nước ngoài, và của các hãng nước ngoài tại Hoa Kỳ, kết quả sẽ cho thấy Hoa Kỳ bán hàng hóa cho thế giới nhiều hơn các nước khác bán hàng cho Hoa Kỳ trong suốt 1 thập niên qua.

Ông Zhang cho rằng, việc Hoa Kỳ than phiền bị thâm hụt thương mại hoàn toàn đi ngược lại thực tế rằng người Trung Cộng sở hữu nhiều iPhone và xe GM hơn cả người dân Mỹ. Số điện thoại và xe hơi này không vào Trung Cộng qua đường xuất cảng của Hoa Kỳ, mà qua các chi nhánh Trung Cộng của các công ty đa quốc gia. Thay vì bị thâm hụt thương mại với Trung Cộng, ngân hàng Deutsche Bank cho rằng Hoa Kỳ đang có thặng dư và con số này vẫn đang tăng lên.

Tuy nhiên, vẫn có chuyên gia không đồng ý với phân tích của ngân hàng Deutsche Bank, vì cho rằng cách này chỉ tính doanh thu bán hàng tại Trung Cộng của một công ty Hoa Kỳ, mà không tính số tiền mà công ty này đầu tư vào đại lục. (Mộc Miên)