31/10/2013 | 0

NGA VIỆT KÝ THỎA THUẬN TẠM THỜI VỀ LAO ĐỘNG

NGA VIỆT KÝ THỎA THUẬN TẠM THỜI VỀ LAO ĐỘNG

Tin Mạc Tư Khoa – Thượng viện Nga hôm qua đã phê chuẩn thỏa thuận giữa chính phủ Liên bang Nga và Cộng sản Việt Nam về lao động tạm thời của người dân hai nước. Thỏa thuận này đã được ký tại Moscow nhằm mục đích thiết lập khuôn khổ pháp lý quốc tế để điều chỉnh lao động của công nhân Nga tại Việt Nam và của công nhân Việt Nam tại Nga. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga cho biết việc phê chuẩn thỏa thuận đáp ứng quyền lợi của Nga, giúp tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả dòng người di cư và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương giữa hai nước. Trước đó hôm 18 tháng 10, hạ viện Nga cũng đã phê chuẩn thỏa thuận này.

Theo thống kê của Cục quản lý Lao động ngoài nước, hiện có khoảng 80,000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nga, tuy nhiên điều đáng lưu ý là số lượng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Nga là không thể kiểm soát. Trong những ngày qua Nga đã mở các cuộc ruồng bố lao động bất hợp pháp, hàng ngàn người Việt bị bắt giữ và đưa vào các trại tập trung chờ đợi trả về Việt Nam. Nhiều người khác phải đi trốn ra những vùng ngoại ô để tránh cuộc ruồng bố. Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Nga nổi tiếng là tham nhũng, nhận hối lộ để đưa người sang Nga, rồi bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm, không hề giúp đỡ nếu họ bị Cảnh sát bắt.