10/08/2022 | 59

Nga nỗ lực kiểm soát internet tại các vụng lãnh thổ đã chiểm đóng ở Ukraine

Nga nỗ lực kiểm soát internet tại các vụng lãnh thổ đã chiểm đóng ở Ukraine

Vài tuần sau khi chiếm thành phố cảng Kherson, miền nam Ukraine, Nga giành quyền kiểm soát mạng từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong khu vực. New York Times cho biết, giới chức Nga đã chặn quyền truy cập vào Facebook, Instagram và Twitter, cũng như các trang web tin tức Ukraine và các nguồn thông tin độc lập khác tại khu vực Kherson.

Sau đó, Nga tiếp tục đóng các mạng di động của Ukraine, buộc người dân Kherson phải sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ di động của Nga để thay thế. Điều tương tự cũng xảy ra ở các vùng khác của Ukraine do Nga chiếm đóng. Sau hơn 5 tháng chiến tranh, Nga kiểm soát phần lớn miền đông và miền nam Ukraine. Việc Nga chiếm lĩnh không gian mạng sẽ tách người dân Ukraine ở những nơi do Nga chiếm đóng khỏi phần còn lại của đất nước, hạn chế khả năng tiếp cận tin tức về chiến tranh và liên lạc.

Ở một số vùng lãnh thổ, Internet và mạng di động đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn. Hạn chế truy cập Internet là một phần trong vở kịch độc tài của Nga có khả năng sẽ được nhân rộng hơn nữa nếu nước này mở rộng lãnh thổ chiếm đóng.

Việc Nga kiểm soát Internet ở Ukraine có rất ít tiền lệ ở những nơi khác trên thế giới. Ngay cả sau khi Bắc Kinh mở rộng quyền kiểm soát đối với Hong Kong vào đầu năm 2019, Internet ở thành phố này không bị đặt dưới sự kiểm duyệt giống như ở Trung Cộng.

Internet đã trở thành một chiến trường quan trọng, khi Ukraine sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tập hợp sự ủng hộ trên toàn cầu và chia sẻ thông tin về cái chết của dân thường và các hành động tàn bạo khác.