22/01/2014 | 1

New York: Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Vì Bão Tuyết

New York: Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Vì Bão Tuyết


Albany, New York (CBS)
Thống Đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 quận tại New York, cũng như các quận Suffolk và Nassau của Long Island, cùng các quận Westchester và Rockland ở miền Bắc. Theo đó, thêm nhiều thiết bị và nhân viên được điều động tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Thống đốc cũng thiết lập Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Tiểu Bang để giám sát trận bão mùa đông.
Tối hôm qua, giám đốc học khu New York City Carmen Farina thông báo các trường học vẫn mở cửa trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên trong một cuộc họp báo trước đó, thị trưởng Bill de Blasio nhắc nhở người dân New York cẩn thận vào ban đêm, khi nhiệt độ giảm thấp.
Ông de Blasio cho biết điều kiện thời thiết vô cùng lạnh giá, kéo dài và nguy hiểm. Mọi người nên ở trong nhà. Nếu cần phải đi ra ngoài thì cố gắng càng ngắn càng tốt.
Trong khi đó Ủy Viên Sở Vệ Sinh John Doherty cho biết thành phố hy vọng thực hiện tốt kế hoạch dọn dẹp hầu hết các con đường chính vào sáng nay.

Minh Hằng