02/10/2016 | 1

New York Times công bố hồ sơ khai thuế ông Trump

New York Times công bố hồ sơ khai thuế ông Trump

New York, New York. (CBS) – Tờ New York Times hôm qua đưa tin ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump khai lỗ 916 triệu Mỹ kim trong hồ sơ khai thuế năm 1995.

Ngoài ra, những khoản khấu trừ thuế lớn có thể cho phép ông tránh phải đóng thuế thu nhập liên bang tới 18 năm. Trong một thông cáo đáp lại tin của tờ New York Times, ủy ban vận động của ông Trump cho biết hồ sơ khai thuế có được một cách bất hợp pháp và tờ New York Times đang hoạt động như là một phần mở rộng của chiến dịch vận động tổng thống của đối thủ thuộc đảng Dân Chủ Hillary Clinton.

Tờ New York Times đưa tin họ có được hồ sơ khai thuế năm 1995 của ông Trump, cho thấy ông nhận được lợi ích thuế lớn từ các thỏa thuận tài chính có kết quả xấu vào đầu những năm 1990. Theo tờ New York Times, các chuyên gia thuế mà họ mướn để phân tích hồ sơ của Trump nói các qui định thuế, đặc biệt có lợi cho người giàu, cho phép ông Trump sử dụng khoản lỗ 916 triệu Mỹ kim để không phải đóng thuế các khoản thu nhập tương đương trong giai đoạn 18 năm.

Tờ Times cho biết, mặc dù chưa rõ mức thu nhập phải đóng thuế của ông Trump trong những năm tiếp theo, khoản lỗ 916 triệu Mỹ kim vào năm 1995 đủ lớn để giúp ông không phải đóng 50 triệu Mỹ kim thuế thu nhập trong vòng 18 năm. (Nguyên Trân)