30/08/2016 | 0

New York Times: Clinton Foundation nên ngừng nhận tiền tài trợ từ nước ngoài

New York Times: Clinton Foundation nên ngừng nhận tiền tài trợ từ nước ngoài

New York, New York. (Reuters) – Ban biên tập New York Times cho biết mệnh lệnh đạo đức buộc cựu tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên Hillary Clinton phải ngừng nhận sự tài trợ từ nước ngoài ngay lập tức.

New York Times đưa ra lời khuyên sau khi Clinton Foundation thông báo họ sẽ chấm dứt điều đó nếu bà Clinton đắc cử tổng thống. Theo New York Times, gia đình Clinton cần có một quyết định khôn ngoan hơn là cấm các khoản đóng góp ở ngoại quốc ngay từ bây giờ. Nếu bà Clinton thắng cử, ông Bill và con gái họ Chelsea nên chấm dứt tham gia mọi hoạt động của Clinton Foundation trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của bà. Đồng thời, họ phải từ bỏ mọi sự kiểm soát về việc chi tiêu, tuyển dụng cũng như bổ nhiệm ban lãnh đạo.

Ngay sau đó ban tranh cử của ông Trump phát hành một tuyên bố, gọi lời khuyên của ban biên tập New York Times là một phán xét quá nghèo nàn. Không cần lời khuyên của New York Times, bà Clinton tối thiểu cũng phải biết lắng nghe những lời kêu gọi chống tham nhũng, và quyết định chấm dứt ngay mọi hoạt động tài trợ từ nước ngoài. Họ nói tư cách của bà Clinton ngày càng ít đi đối nghịch với số tiền tài trợ ngày càng nhiều hơn.

Theo New York Times, bài viết của AP về việc các nhà tài trợ gặp riêng bà Clinton khi còn làm ngoại trưởng, là nguồn cung cấp đạn dược để ban tranh cử của ông Trump tấn công bà Clinton. (Mai Đức)