11/04/2017 | 0

New York miễn học phí đại học cao đẳng và đại học cộng đồng cho sinh viên thuộc gia đình thu nhập thấp

New York miễn học phí đại học cao đẳng và đại học cộng đồng cho sinh viên thuộc gia đình thu nhập thấp

New York, New York. (Reuters) – Vào ngày 9 tháng 4, ngân sách tiểu bang New York trị giá 163 tỷ Mỹ kim đã được thông qua, trong đó có điều khoản miễn phí đại học cao đẳng và đại học cộng đồng cho sinh viên thuộc diện gia đình có thu nhập thấp, dưới 120,000 Mỹ kim một năm.

Tuy nhiên, sau khi ra trường , sinh viên phải ở lại New York theo số năm mà họ nhận được tiền học miễn phí.

Điều khoản này được Thống Đốc Tiểu Bang New York Andrew Cuomo thúc đẩy từ nhiều năm nay, dẫn đến việc trì hoãn ngân sách kéo dài nhất, kể từ khi đảng Dân Chủ lên nắm quyền vào năm 2011. Ông Coumo cho biết điều tâm đắc nhất của ông là từ nay, tất cả sinh viên của tiểu bang thuộc gia đình có thu nhập thấp, dưới 100,000 Mỹ kim, có quyền ghi danh miễn phí tại các đại học cao đẳng và cộng đồng. Trong 3 năm tới, gia đình thu nhập thấp dưới 125,000 Mỹ kim sẽ được hưởng ưu tiên này.

Thống đốc Cuomo cũng ký một dự luật ở thành phố New York vào hôm 10 tháng 4, nâng tuổi chịu trách nhiệm tội ác hình sự, kết thúc việc giam giữ nghi can dưới 18 tuổi chung với tội phạm người lớn. Theo thống đốc Cuomo, từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2019, nghi can dưới 18 tuổi sẽ không còn bị giam giữ trong nhà tù và trại giam dành cho người lớn. Ông Coumo nói biện pháp này được đông đảo thành viên Dân Chủ của Quốc Hội tiểu bang New York ủng hộ. Như vậy trên toàn quốc, chỉ còn North Carolina là tiểu bang duy nhất tự động truy tố và bắt giam nghi can tuổi 16 cũng như 17 vào nhà tù người lớn, bất kể đó là tội ác gì. (Mai Đức)