17/02/2016 | 0

New York: Hillary Clinton kiếm phiếu cử tri da đen

New York: Hillary Clinton kiếm phiếu cử tri da đen

New Yok, New York. (Reuters) – Ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton đề nghị một kế hoạch mới nhằm san bằng bất bình đẳng giữa người Mỹ da đen và da trắng ở New York.

Trong cuộc vận động hôm thứ Ba, bà Clinton tìm cách thu hút cử tri đa đen, cố gắng tận dụng thế mạnh này vì đại đa số cử tri da đen ở New York ủng hộ Dân Chủ. Đây cũng là chiến thuật mới nhằm đánh bại đối thủ sát nút của bà là Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders. Trong bài phát biểu ở khu Harlem lịch sử, bà Clinton tuyên bố một cam kết mới, phá vỡ các rào cản mà gia đình người Mỹ gốc Phi đang đối mặt. Cựu ngoại trưởng cho biết bà sẽ bắt đầu bằng cách đối diện với thực tế của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống. Đây không chỉ là vấn đề bất bình đẳng kinh tế. Mà là vấn đề bất bình đẳng chủng tộc. Nếu đắc cử tổng thống, bà sẽ đầu tư trực tiếp hàng trăm tỷ Mỹ kim vào những nơi như Harlem và vùng nông thôn South Carolina. Trong đó có 20 tỷ Mỹ kim tạo việc làm cho thanh niên.

Bà Clinton nhấn mạnh tới kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp hình sự, vì theo hệ thống này, tỷ lệ người da đen bị tống giam cao hơn người da trắng. Bà Clinton và chồng là cựu tổng thống Bill Clinton có truyền thống tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, là một thành phần quan trọng của khối cử tri đảng Dân Chủ. (Mai Đức)