21/08/2016 | 1

New York: Donald Trump gặp ủng hộ viên hispanic

New York: Donald Trump gặp ủng hộ viên hispanic

New York, New York. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump và các đại diện của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa gặp mặt người ủng hộ gốc Hispanic nhằm nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ một trong những nhóm thiểu số lớn nhất Hoa Kỳ.

Nhóm những người ủng hộ gốc Hispanic mang tên Hội Đồng Cố Vấn Quốc Gia Hispanic Ủng Hộ Trump, bao gồm một số mục sư và đại diện tiểu bang. Đảng Dân Chủ cáo buộc ông Trump có lời lẽ hùng biện phân biệt chủng tộc đối với người gốc Latine, bao gồm việc ông mô tả di dân Mexico là những kẻ tội phạm và hiếp dân tại một cuộc vận động năm ngoái.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos, trong số các cử tri gốc Phi Châu, Hispanic và Á Châu được thăm dò trong 15 ngày đầu tháng 7, 70% ủng hộ bà Clinton, trong khi 9% ủng hộ ông Trump. Hôm Thứ Sáu, ủy ban vận động của ông Donald Trump thực hiện một cuộc cải tổ nhân viên lớn với việc chủ tịch ủy ban Paul Manafort từ chức. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cố gắng chấm dứt nhiều tuần biến động để tập trung vào việc đánh bại đối thủ của đảng Dân Chủ Hillary Clinton.

Ông Trump đã thay đổi đội ngũ vận động của mình, mướn người đứng đầu trang mạng bảo thủ Breibart News, ông Stephen Bannon làm giám đốc điều hành ủy ban vận động. Ông Trump cũng tăng cấp cho cố vấn Kellyanne Conway, một nhà phân tích chính trị dựa vào dữ liệu lên làm quản trị ủy ban vận động. (Nguyên Trân)­