01/04/2016 | 0

New York đạt được thoả thuận tăng lương tối thiểu lên 15$/giờ

New York đạt được thoả thuận tăng lương tối thiểu lên 15$/giờ

Albany, New York. (Reuters) – Thống Đốc Andrew Cuomo và các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp tiểu bang đã đạt được thỏa thuận tăng lương tối thiểu của tiểu bang New York lên 15 Mỹ kim một giờ, nhưng phải đồng đều trên toàn tiểu bang.

Theo thỏa thuận, mức tăng nhanh hơn tại thành phố New York nhưng chậm hơn cho các tiểu thương và các quận lân cận. Tại những khu vực kém thịnh vượng hơn ở phía Bắc, lương tối thiểu tăng lên thành 12.50 Mỹ kim một giờ trước khi tiểu bang đánh giá ảnh hưởng của đạo luật.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, lương tối thiểu sẽ tăng từ mức hiện hành là 9 Mỹ kim một giờ lên thành 15 Mỹ kim một giờ trong vòng 3 năm tại thành phố New York, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm nay. Các doanh nghiệp trong thành phố, có từ 10 nhân viên trở xuống sẽ có thời hạn là 4 năm để áp dụng điều khoản. Thỏa thuận lương tối thiểu nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận ngân sách rộng hơn mà Thống Đốc Cuomo vừa công bố tối Thứ Năm.

Ông cho biết kế hoạch bao gồm nghỉ có trả lương 12 tuần vì lý do gia đình và cắt giảm thuế 4.2 tỷ Mỹ kim. Kế hoạch ngân sách 147 tỷ Mỹ kim hạn chế tỷ lệ tăng chi tiêu là 2%. Ngân sách cũng tăng ngân sách trường học 6.5%, lên 24.8 tỷ Mỹ kim và không tăng học phí trong hệ thống đại học của tiểu bang. (Nguyên Trân)