01/01/2020 | 1

New York chào mừng năm mới 2020

New York chào mừng năm mới 2020

Ảnh: UPI

Tin từ New York.— New York đón mừng năm mới vào đúng nửa đêm ngày thứ Tư 1 tháng 01, 2020  với quả cầu pha lê được thả xuống tại quảng trường Times Square.

Ngay từ tám giờ sáng, những người vui chơi đêm giao thừa đã bắt đầu đến Quảng trường Times Square.  Khoảng một triệu người đã tập trung tại khu vực để theo dõi chiếc cầu pha lê khổng lồ trong năm mới.

Những người  đến Quảng trường Times Square phải đối mặt với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Những người thích tiệc tùng mạo hiểm đã đến sớm để có được một vị trí tốt và họ được yêu cầu ở bên ngoài trong các khu vực được chỉ định. Có một vài phòng vệ sinh di động đã được đặt sản chung quanh.

Conor Mitchell cho biết ông đến Quảng trường Thời đại lúc tám giờ sáng và chuẩn bị đứng ngoài trời trong 16 giờ cho đến nửa đêm. Anh Avid Tumaina, từ New Hampshire, đã chuẩn bị cho việc thiếu phòng vệ sinh di động bằng cách mặc tả.

Mặc dù thiếu sự thoải mái và thời tiết lạnh, Logan Foley, từ tiểu bangWest Virginia, cho biết Quảng trường Times Sqaure là nơi tốt nhất để bắt đầu năm mới. Đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 2020, quả cầu pha lê đã được thả xuống tại quảng trường Times Square trước sự reo hò của cả triệu người theo dõi trên khắp thế giới. (BBT)