14/07/2019 | 0

New York ban hành luật cấm phân biệt chủng tộc dựa trên kiểu tóc

New York ban hành luật cấm phân biệt chủng tộc dựa trên kiểu tóc

Ảnh: Reuters

Tin từ New York — Vào hôm Thứ Sáu (12 tháng 7), Thống đốc New York Andrew Cuomo đã ký thành luật Assembly Bill 07797 (AB07797), một luật cấm phân biệt chủng tộc dựa vào kiểu tóc tự nhiên hoặc cách làm tóc truyền thống theo chủng tộc.

AB07797 đã sửa đổi Luật Nhân quyền và Đạo Luật Dignity for All Students Act của New York,  để làm rõ rằng phân biệt chủng tộc cũng bao gồm “những đặc điểm liên quan đến chủng tộc, bao gồm nhưng không giới hạn ở kết cấu tóc và kiểu tóc.”

Trong một tuyên bố, ông Cuomo cho biết trong lịch sử Hoa Kỳ, những người da màu – đặc biệt là phụ nữ – đã bị phân biệt đối xử vì kiểu tóc hoặc kết cấu tóc của họ. Thông qua việc ký thành luật AB07797, Hoa Kỳ đã thực hiện một bước tiến quan trọng, để sửa chữa lịch sử và bảo đảm người da màu được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử.

Đầu tháng này, Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đã ký thành luật Đạo luật CROWN, khiến California trở thành tiểu bang đầu tiên cấm phân biệt đối xử với tóc tự nhiên. Theo ông Newsom, việc thông qua dự luật là một “cơ hội cho California dẫn đầu cả nước thông qua một dự luật như trên, và nhận định rằng sẽ có hàng chục tiểu bang thông qua các dự luật tương tự trong vòng một năm tới. (Mộc Miên)