05/11/2016 | 0

Nevada: Hàng trăm người xếp hàng bỏ phiếu

Nevada: Hàng trăm người xếp hàng bỏ phiếu

Las Vegas, Nevada. (Reuters) – Hàng trăm cử tri ở Nevada xếp hàng tại các địa điểm bỏ phiếu hôm qua để bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Người đi bầu đã đứng thành hàng bên ngoài một trung tâm bỏ phiếu ở Las Vegas vào lúc thời hạn để bỏ phiếu sớm tại tiểu bang quan trọng Nevada chấm dứt vào đêm hôm qua. 38 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ có một hình thức bỏ phiếu sớm trong cuộc đua năm nay giữa 2 ứng viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ và Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Với chỉ còn bốn ngày trước ngày bầu cử, cả 2 ứng viên đang dành hết nỗ lực của họ tại các tiểu bang chiến trường quan trọng mà có thể sẽ quyết định kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vào thứ Ba tới. Bà Clinton vẫn dẫn ông Trump 5% theo một cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos công bố hôm qua.  Bà vẫn duy trì lợi thế trên toàn quốc ngay cả khi cuộc đua đã thắt chặt trong một số các tiểu bang quan trọng.

Cuộc thăm dò trong giai đoạn từ 30 tháng 10 cho đến 3 tháng 11 cho thấy 44% cử tri ủng hộ cho bà Clinton trong khi 39% ủng hộ ông Trump. (Lê Hoàng)