22/10/2013 | 0

NATO NHẬN GIÚP LYBIA XÂY ĐỰNG QUÂN ĐỘI

NATO NHẬN GIÚP LYBIA XÂY ĐỰNG QUÂN ĐỘI

Tin Brussels – Ông Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen cho biết 28 nước NATO đã chấp thuận yêu cầu cố vấn để giúp xây dựng lực lượng an ninh Libya trong lúc các nhóm dân quân điạ phương có thể biến Libya thành một quốc gia vô chính phủ. Ông Rasmussen đã đưa ra lời tuyên bố trước khi mở đầu cuộc họp Bộ trưởng quốc phòng. Mục đích của công tác cố vấn là giúp Libya xây dựng một bộ quốc phòng hiện đại hay một bộ tổng tham mưu hiện đại, các cấu trúc an ninh. Thủ tướng Ali Zeidan đã yêu cầu NATO giúp đỡ cố vấn kỹ thuật và huấn luyện từ tháng 5 năm nay. Yêu cầu đã trở nên khẩn cấp sau khi Thủ tướng Zeidan bị cựu dân quân bắt cóc. Sau 2 năm lật đổ nhà độc tài Gaddafi, Lybia vẫn chưa thể ổn định an ninh, các nhóm dân quân địa phương chiếm cứ khu vực của họ, không chịu gia nhập quân đội quốc gia hay cảnh sát. Các nhóm dân quân cũng thường xuyên giao chiến nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond nói đang có nhiều thách thức rất lớn ở Libya từ an ninh biên giới tới liên nhập dân quân thành một quân đội có huấn luyện. NATO nói các cố vấn sẽ cộng tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và các nước thành viên NATO.