NATO ăn mừng đông tiến

Ngoại Trường khối NATO họp liên quan việc mở rộng khối về phía đông.