National Night Out 2018 – Đêm kết nối cộng đồng ở Boston, Massachusetts

Vào hai ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tháng 8 hàng năm, hàng triệu cư dân trong các cộng đồng trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các căn cứ quân sự trên toàn thế giới cùng với các cơ quan cảnh sát địa phương đã tổ chức các buổi hội đêm trong một chiến dịch xây dựng cộng đồng nhằm mục đich thúc đẩy mối quan hệ đối tác tích cực giữa người dân và các cơ quan cảnh sát hầu để tạo nên môi trường sống thực thị pháp luật, an toàn và an ninh cho người dân.

Năm nay tại thành phố Boston có 12 địa điểm hội đêm mỗi nơi thị trưởng của thành phố, ông Marty Walsh điều có mặt để tiếp chuyện cùng với cư dân trong thành phố. Đặc biệt năm nay thành phố Boston vừa bổ nhiệm Ủy viên cảnh sát mới, ông William Gross là người Mỹ gốc Châu phi đầu tiên đảm nhận chức vụ Ủy viên cảnh sát trong hơn 164 năm lịch sử của cơ quan cảnh sát tại Boston.