02/11/2015 | 0

Nashville trưng bày Bức Tường Chữa Lành, phiên bản của Bức Tường Đá Đen ở Washington

Nashville trưng bày Bức Tường Chữa Lành, phiên bản của Bức Tường Đá Đen ở Washington

Bức Tường Chữa Lành sẽ được trưng bày tại đây bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 và kết thúc vào buổi trưa ngày 14 tháng 11. Bức Tường Chữa Lành vinh danh hơn 3 triệu người phục vụ trong các lực lượng quân đội Hoa Kỳ trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam, và trên bức tường có khắc tên của hơn 58,000 nam nữ quân nhân đã hy sinh ở Việt Nam.

Đài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Việt Nam là nơi được viếng thăm nhiều nhất tại thủ đô Washington, với hơn 4 triệu lượt quan khách hàng năm. Lễ khánh thành Bức Tường Chữa Lành tại địa phương sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11, nhằm Ngày Cựu Chiến Binh, tại trụ sở của VFW Post tại quận hạt Berrien. Buổi lễ sẽ bao gồm phần phát biểu đặc biệt của Đại Tá Không Quân Thomas E. Kunkel, Chỉ huy Không Đoàn 23 đóng tại Căn Cứ Không Quân Moody. Trung Tướng Không Quân hồi hưu Joe Redden sẽ là diễn giả chính của buổi lễ. Tướng Redden nguyên là một Phó tư lệnh Không Đoàn 347 chiến lược tại Căn Cứ Không Quân Moody. Ông đã từng phục vụ trong ba đợt tác chiến trong Chiến Tranh Việt Nam. Sau buổi lễ khánh thành, Bức Tường Chữa Lành sẽ mở cửa 24 giờ một ngày.

Huy Lam / SBTN