19/04/2014 | 1

NASA tìm thấy hành tinh giống quả đất

NASA tìm thấy hành tinh giống quả đất

Washington, D.C. (Reuters) – Lần đầu tiên khoa học gia đã tìm thấy một hành tinh giống quả đất. Nhà khoa học Elisa Quintana tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA cho biết hành tinh Kepler-186f lớn bằng quả đất và quay trong khu vực có thể có sự sống của một định tinh nhỏ hơn và ít nóng hơn mặt trời, hành tinh Kepler-186f quay chung quanh ngôi sao mặt trời của nó với chu kỳ 130 ngày, trong vùng có thể có sự sống, trên Kepler-186f có thể có nước.
Sự khám phá ngôi sao Kepler-186f đã được loan báo trong ngày Thứ Năm, Kepler-186f nằm trong chòm sao Cygnus, cách quả đất 500 năm ánh sáng. Nhà Thiên văn Thomas Barclay nói rằng Kepler-186f nhận 1/3 bức xạ từ ngôi sao mẹ, giống như quả đất nhận từ mặt trời, có nghĩa là buổi trưa trên Kepler-186f giống như quả đất trước khi mặt trời lặn một tiếng đồng hồ.
Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực tìm những ngôi sao có sự sống giống như quả đất. Các nhà khoa học vẫn chưa biết được khí hậu trên ngôi sao Kepler-186f, nhưng các viễn vọng kính tương lai sẽ tập trung vào việc tìm hiểu này. Hiện giờ các nhà khoa học đã tìm được gần 1,800 hành tinh nằm ngoài Thái dương hệ. (H. Võ)