29/10/2013 | 0

NASA SẮP PHÓNG PHI THUYỀN THĂM DÒ MAVEN LÊN HỎA TINH

NASA SẮP PHÓNG PHI THUYỀN THĂM DÒ MAVEN LÊN HỎA TINH

Tin Tổng hợp – Cơ quan vũ trụ Hàng không NASA đang hoàn tất phần chuẩn bị phóng phi thuyền thăm dò MAVEN lên Hỏa Tinh để thăm dò bầu khí quyển trên hành tinh Đỏ. Theo kế hoạch, MAVEN sẽ rời bệ phóng tại căn cứ Hải quân Cape Canaveral ở tiểu bang Florida vào ngày 18 tháng 11 tới và đến Hỏa Tinh vào ngày 22 tháng 9 năm sau. Trong sứ mệnh mới, MAVEN sẽ tập trung vào việc nghiên cứu bề mặt khí quyển mỏng thay vì tìm kiếm khí mê tan. MAVEN sẽ thu thập những mẫu vật chất trong bầu khí quyển của Hỏa Tinh để tìm hiểu về mức hơi nước cũng như tốc độ bốc hơi nhanh chóng của nước tại đây. Phát biểu với báo chí, khoa học gia Bruce Jakoxky là Giám đốc Trung tâm Sinh học Vũ trụ tại Viện công nghệ và nghiên cứu nhiệm vụ MAVEN cho biết MAVEN sẽ tập trung tìm hiểu lịch sử của bầu khí quyển của Hỏa Tinh và nghiên cứu sự thay đổi của khí hậu ở đó, cũng như việc khí hậu ảnh hưởng đến tiến trình hình thành bề mặt và tiềm năng của sự sống ra sao, qua việc nghiên cứu hệ vi sinh vật trên Hỏa Tinh. MAVEN có chiều dài 11 thước, với nhiều tấm pin mặt trời để duy trì năng lượng hoạt động.