17/01/2015 | 0

Năng suất lao động Việt Nam tụt sau Indonesia, Ấn Độ, Trung Cộng

Năng suất lao động Việt Nam tụt sau Indonesia, Ấn Độ, Trung Cộng

Một trong những thể hiện của sự tụt hậu theo vị giáo sư này đó là năng suất lao động. Tổng năng suất lao động của Việt Nam là thấp nhất so với ba nước nói trên, và thấp hơn bình quân khu vực.

Cũng trong một bản báo cáo đánh giá khoa học công nghệ được Ngân hàng Thế giới và tổ chức hợp tác phát triển Kinh Tế đã công bố vào tháng 11, Việt Nam được cho rằng cần lựa chọn con đường nâng cao năng suất lao động dựa trên sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong những năm tới đây, Việt Nam đang gặp một số thách thức.

Thách thức thứ nhất đó là quan hệ với Trung Cộng, gồm cả vấn đề biển Đông, cũng như sự lệ thuộc vào với Trung Cộng ngày càng tăng. Thứ hai đó là hệ thống ngân hàng và bất động sản vẫn đang rất khó khăn, gây trở ngại cho những tăng trưởng lành mạnh. Thứ ba, về mặt xã hội, thế hệ trẻ đang có những đòi hỏi ngày càng cao, và kém kiên nhẫn hơn các thế hệ trước.

Trong báo cáo đánh giá chung của World Bank nêu ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và sáng tạo ở Việt Nam, như phải cải thiện khuôn khổ thể chế về đổi mới sáng tạo, tăng cường quản trị công trong hệ thống đổi mới sáng tạo, và tăng cường nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

Theo bà Victoria Kwakwa- Giám đốc World Bank tại Việt Nam- tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với việc phải đầu tư sớm vào năng lực phát triển công nghệ hiện đại. Làm được như vậy, sẽ giúp các doanh Việt Nam nâng cao được vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. (Thanh Lan)