Nạn nhân của thảm họa Formosa cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt

Nạn nhân của thảm họa Formosa quyên góp cho nạn nhân lũ lụt Người dân thôn Đông Yên, phường Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa quyên góp được một số tiền đủ để mua 2,6 tấn gạo và 200 thùng mì gói để giúp đỡ cho những đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.  Đặc biệt, thôn Đông Yên cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa môi trường do Formosa xả thải. Nhưng khi biết tin những huyện khác thuộc Hà Tĩnh, Quảng Bình ngập nặng một phần do nhà máy thuỷ điện xả lũ, họ đã cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Người Việt Nam từ ngàn xưa có truyền thống “lá lành đùm lá rách”, còn nói vui như lão ngư Lê Xuân Thế là “lá rách đùm lá nát”. Hơn 6 tháng sau thảm họa Formosa, người dân thôn Đông Yên vẫn phải chạy ăn từng bữa, thế mới biết chuyến hàng mà các bạn trẻ đưa đến vùng lũ ngày hôm nay là đáng quý dường nào!