14/03/2015 | 1

Nam Hàn và Nhật Bản đầu tư mạnh vào Việt Nam

Nam Hàn và Nhật Bản đầu tư mạnh vào Việt Nam

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015, Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam 50 dự án cấp mới và 19 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 222,11 triệu USD; là nhà đầu tư thứ 2 sau BritishVirginIslands trong 2 tháng đầu năm 2015.

Thống kê chi tiết cho thấy, Hàn Quốc đã đầu tư vào 51/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 885 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Đđứng thứ hai là Thái Nguyên với 43 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,72 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư. Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số đầu tư là 4,56 tỷ USD (chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư)…

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến hết tháng 2/2015, Nhật Bản là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 2.556 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn đầu tư là 37,37 tỷ USD.

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015 Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam với 25 dự án cấp mới và 17 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư gần 170 Mỹ kim. Nhật Bản đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất, thứ hai là Hà Nội và Bình Dương đứng thứ 3.

Ông Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Sài Gòn cho biết, hiện có khoảng 750 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động, và có khoảng 7,300 công dân Nhật Bản thường xuyên làm việc, công tác tại Sài Gòn.

Thanh Lan / SBTN