24/05/2015 | 0

Nam Hàn: tuần hành vận động nữ quyền

Nam Hàn: tuần hành vận động nữ quyền

Paju, Nam Hàn. (Reuters) – Ba mươi nhà vận động nữ quyền khắp thế giới đã tham dự cuộc tuần hành tại Paju của Nam Hàn vào ngày Chủ nhật 24 tháng Năm, sau khi vừa băng qua biên giới Liên Triều nhân ngày Phụ nữ Quốc tế Giải trừ Quân bị.

Tổ chức phụ nữ quốc tế này được gọi là Phụ nữ Hồng thập tự DMZ đã tổ chức cuộc tuần hành qui tụ 300 nhà vận động Nam Hàn, trong đó có nhà vận động nữ quyền và là cựu chiến binh Hoa Kỳ, Gloria Steinem, cùng với Leymah Gbowee, nhân vật đoạt giải Nobel hoà bình. Một thành viên của tổ chức này nói rằng, các nhà vận động Triều Tiên khắp thế giới đã cầm một biểu ngữ lớn kêu gọi hoà bình và thống nhất. Tổ chức này trước đó đã băng qua vùng Phi Quân sự giữa Bắc và Nam Hàn, được gọi tắt là DMZ trong ngày Chủ nhật, tại nơi mà họ nói là biểu tượng cho hành động vì hoà bình. DMZ là một trong những khu vực biên giới quân sự căng thẳng trên thế giới, với 3 đồn kiểm soát người qua lại giữa hai miền, mặc dù rất hiếm những vụ vượt qua khu vực biên giới.

Các nhà vận động phụ nữ đã đến Bắc Hàn vào ngày thứ Ba 19 tháng Năm đã tổ chức một hội nghị hoà bình và cuộc tuần hành với phụ nữ Bắc Hàn trong cuộc thăm viếng kéo dài 6 ngày. Giữa hai miền Nam và Bắc Hàn vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiêu kéo dài ba năm 1950 – 1953 bằng một thoả thuận ngừng bắn chứ không bằng một hiệp ước hoà bình. Bắc Hàn đang bị cấm vận vì các đợt thử vũ khí hạt nhân và vì các vụ ngược đãi tù nhân đang bị họ giam cầm. (Song Châu)