04/08/2016 | 1

Nam Hàn phải đối Bạch Thư quốc phòng của Nhật

Nam Hàn phải đối Bạch Thư quốc phòng của Nhật

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Nam Hàn hôm thứ Ba đã có một phản đối chính thức đối với tuyên bố chủ quyền của Nhật trên hòn đảo tranh chấp, gọi là Dokdo trong tiếng Nam Hàn, và Takeshima trong tiếng Nhật.

Bộ Ngoại giao của Seoul đưa ra một tuyên bố lên án Nhật và triệu tập ông Kohei Maruyama, đại sứ Nhật ở Nam Hàn đến để phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Hàn Cho June-hyuck cho biết chính phủ Nam Hàn lên án mạnh mẽ chính phủ Nhật Bản vì đã một lần nữa tuyên bố chủ quyền phi lý của Nhật đối với đảo Dokdo, mà rõ ràng là lãnh thổ của Nam Hàn về lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế trong bạch thư quốc phòng 2016 của Nhật.

Ông nói Nam Hàn kêu gọi Nhật phải rút lại tuyên bố này ngay lập tức. Nam Hàn hiện đang kiểm soát các hòn đảo tranh chấp này mà đã là trọng tâm của một tranh chấp kéo dài giữa hai nước. (Lê Hoàng)