27/01/2014 | 0

Nam Hàn: Miền Bắc Hãy Cho Đoàn Tụ Gia Đình

Nam Hàn: Miền Bắc Hãy Cho Đoàn Tụ Gia Đình

Seoul, Nam Hàn (Reuters)
Nam Hàn đã đề nghị Bắc Hàn cho phép những gia đình phân ly sau chiến tranh Triều Tiên đoàn tụ tại núi Kim Cương trong 7 ngày, từ ngày 17 tới ngày 22 tháng 2.
Mới đây, Bắc Hàn đã kêu gọi hòa giải quốc gia, nhưng cũng kêu gọi Nam Hàn bỏ các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.
Trong tháng 9, Bắc Hàn đã bất ngờ tuyên bố chấm dứt chương trình đoàn tụ trong lúc chỉ còn vài ngày cuộc đoàn tụ diển ra làm cho những gia đình bị phân ly giữa 2 miền đất nước thất vọng.
Trong thời gian này Bắc Hàn tố cáo Nam Hàn muốn dùng ngày đoàn tụ để tuyên truyền lật đổ. Nam Hàn nói rằng việc hủy bỏ là hành vi vô nhân đạo, vô cùng đáng tiếc.
Trên nguyên tắc, Nam và Bắc Hàn vẫn còn trong tình trạng chiến tranh.
Kết thúc cuộc chiến Triều Tiên trong năm 1953 là một hiệp ước đình chiến, không phải là một hiệp ước hòa bình.

Huệ Võ