10/02/2014 | 0

Nam Hàn: Miền Bắc Chuẩn Bị Thử Nguyên Tử

Nam Hàn: Miền Bắc Chuẩn Bị Thử Nguyên Tử

Seoul, Nam Hàn. (Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Kwan-jin nói rằng: Bắc Hàn đã hoàn tất sự chuẩn bị để nổ thử nghiệm bom nguyên tử ở khu vực Punggye-ri. Nhưng hiện không biết khi nào việc nổ thí nghiệm sẽ được thực hiện.
Tin tức Bắc Hàn sắp nổ thí nghiệm được đưa ra trong lúc Hoa Kỳ và Nam Hàn tuyên bố cuộc tập trận chung thường niên sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 2 tới ngày 18 tháng 4 và đã thông báo chương trình tập trận cho Bắc Hàn.
Bắc Hàn đã liên tiếp đòi Nam Hàn hủy bỏ cuộc tập trận chung, nói rằng đây là chương trình định xâm lăng Bắc Hàn và sẽ đe dọa cho cuộc đoàn tụ gia đình.
Trong tuần trước một chiếc phi cơ thả bom B-52 đã bay trên không phận Nam Hàn làm Bắc Hàn tức giận.
Trong ngày 27 tháng Giêng, Nam Hàn đã đề nghị cho các gia đình phân ly sau chiến tranh 1953 đoàn tụ tại Núi Kumgang từ ngày 17 tới ngày 22 tháng 2.
Nếu Nam và Bắc Hàn đồng ý, các gia đình phân ly sống trong 2 phần đất Nam và Bắc sẽ có thể gặp lại nhau sau một thời gian trên 3 năm gián đoạn.
Trên nguyên tắc, Nam và Bắc Hàn vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, cuộc chiến từ năm 1950 tới năm 1953 kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến, 2 bên chưa ký hiệp ước hòa bình.

Huệ Võ