13/03/2014 | 3

Nam Hàn không tham dự hội nghị thượng đỉnh với Nhật

Nam Hàn không tham dự hội nghị thượng đỉnh với Nhật

Seoul, South Korea. (Reuters)
Hôm nay Bộ Ngoại giao Nam Hàn nói rằng nếu Nhật muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tay ba gồm Nhật, Nam Hàn và Hoa Kỳ thì Nhật phải có hành động chân thành đối với các vấn đề lịch sử.
Nhật muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tay ba để giải quyết sự căng thẳng với Nam Hàn bên lề cuộc họp thượng đỉnh an ninh nguyên tử toàn cầu ở Hague, Hòa Lan, vào ngày 24 và 25 tháng 3. Nhật hy vọng với sự có mặt của Tổng thống Obama, Tổng thống Phác Cận Huệ sẽ chấp nhận đối thoại với Thủ tướng Shinzo Abe, là điều mà nhà lãnh đạo Nhật đã không thể thuyết phục sau 15 tháng cầm quyền. Phát ngôn viên Cho Tai-young của Bộ Ngoại Giao Nam Hàn nói rằng muốn đàm phán, Nhật phải tạo điều kiện tích cực để cuộc đàm phán đem lại kết quả, chứ không phải đàm phán để chỉ đàm phán.
Việc tranh chấp chủ quyền một hòn đảo, việc Thủ tướng Abe viếng thăm ngôi đền thờ các vị tướng lãnh Nhật phạm tội trong Thế Chiến Thứ 2, và Nhật không xin lỗi việc dùng phụ nữ Triều Tiên làm gái giải khây cho quân đội viễn chinh Nhật là những điều đã tạo nên căng thẳng giữa 2 nước. – H. Vỗ