04/04/2014 | 0

Nam Hàn gia tăng tầm xa của hoả tiễn

Nam Hàn gia tăng tầm xa của hoả tiễn

Hán Thành, Nam Hàn. (Reuters) – Nam Hàn đã bắn thử loại hỏa tiễn mới với tầm xa 500 cây số và sẽ tăng lên tầm xa 800 cây số có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Bắc Hàn.
Phát ngôn viên Kim Min-seok của Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói rằng chương trình hỏa tiễn của Nam Hàn nhằm chống lại đe dọa hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn. Theo một hiệp ước ký kết với Hoa Kỳ, Nam Hàn đã tự cấm phát triển hỏa tiễn có tầm xa trên 300 cây số, nhưng hiệp ước đã được sửa đổi trong năm 2012 cho phép phát triển hỏa tiễn có tầm xa 800 cây số.
Ông Kim nói rằng việc bắn thử hỏa tiễn có tầm xa 500 cây số đã hoàn toàn thành công và đang chế hỏa tiễn có tầm xa 800 cây số có thể tấn công mọi cơ sở quân sự của Bắc Hàn. Trên nguyên tắc, Nam và Bắc Hàn vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì 2 bên chưa ký hiệp ước hòa bình. Bắc Hàn đã bắn thử hỏa tiễn Rodong có tầm xa 650 cây số trong tuần trước. Loại hỏa tiễn Rodong của Bắc Hàn được tin tưởng là có tầm bắn tối đa là 1,300 cây số, có thể dùng tấn công Nhật Bản.
Nam Hàn hiện đang điều tra 2 chiếc phi cơ không người lái Bắc Hàn đã rơi ở biên giới. Một trong 2 chiếc phi cơ không người lái này đã chụp hình dinh tổng thống Nam Hàn. Tường trình trước quốc hội trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Khoan Trấn nói rằng phi cơ không người lái của Bắc Hàn chưa đủ khả năng đe dọa Nam Hàn.
Nhưng Bộ trưởng Kim thừa nhận Nam Hàn đã lơ là không quan tâm tới việc Bắc Hàn phát triển phi cơ không người lái và phi cơ không người lái Bắc Hàn có thể phát triển thành những loại vũ khí nguy hiểm. (H. Võ)