01/03/2016 | 0

Nam Hàn đóng cửa đối thoại với Bắc Hàn

Nam Hàn đóng cửa đối thoại với Bắc Hàn

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Tổng thống Park Geun-hye đã nói trong ngày hôm nay rằng Nam Hàn sẽ không đóng cửa đối thoại với Bắc Hàn, nhưng cảnh cáo Pyongyang sẽ phải đối diện với những biện pháp trừng phạt mới rất cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, nếu vẫn theo đuổi chương trình phát triển vũ khí nguyên tử.

Hội đồng Bảo an hy vọng sẽ thông qua bản dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ đã được Trung Cộng đồng ý để trừng phạt Bắc Hàn nổ thử bom nguyên tử và phóng hỏa tiễn tầm xa. Trong buổi lễ độc lập Nam Hàn, Tổng thống Park Geun-hye nói rằng: “ Chính phủ Nam Hàn sẽ không đóng cửa đối thoại. Nhưng nếu miền Bắc tỏ ý không muốn phi nguyên tử và từ chối thay đổi, áp lực của Nam Hàn và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng. Những biện pháp cấm vận cứng rắn mới của Hội đồng Bảo an sẽ cho thấy sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế nhằm ngăn chận chương trình nguyên tử Bắc Hàn.”

Tổng thống Park không đề nghị đối thoại trở lại với Bắc Hàn. Cuộc đối thoại trong tháng 8 năm ngoái nhằm cải thiện liên hệ giữa 2 miền đã hoàn toàn đổ vỡ. Trong tháng 2, chuyển từ tập trung đối thoại, chính phủ Tổng thống Park thề sẽ có hành động cứng rắn, ngưng hoạt động tại khu kỷ nghệ chung của 2 miền. Bắc Hàn đã nổ thử bom nguyên tử trong tháng Giêng, phóng hỏa tiễn tầm xa trong tháng 2, Hội đồng Bảo an lên án Pyongyang đã vi phạm nghiêm trọng các bản nghị quyết hiện hữu. Bản dự thảo nghị quyết mới buộc các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc phải khám xét tất cả mọi sự chuyên chở hàng hóa từ và tới Bắc Hàn.

Qua bài diễn văn, Tổng thống Park cũng yêu cầu Nhật Bản thi hành bản hiệp ước về vấn đề phụ nữ giải khuây đã ký kết trong tháng 12. (Hồng Tú)