02/11/2016 | 1

Nam Hàn có thủ tướng & bộ trưởng tài chính mới

Nam Hàn có thủ tướng & bộ trưởng tài chính mới

Seoul, Nam Hàn. (Reuters) – Văn phòng của tổng thống Nam Hàn hôm nay đã đưa ra danh sách của một bộ trưởng tài chính và thủ tướng mới. Đây là cuộc cải tổ nội các lớn nhất nhằm để xoa dịu dư luận.

Chính quyền của Tổng thống Phác Cận Huệ đang bị rúng động do một vụ bê bối liên quan đến một người bạn thân của tổng thống bị buộc tội can thiệp bán chính thức vào công việc của quốc gia.

Ông Kim Byong-joon, một phụ tá cao cấp của cựu tổng thống Roh Moo-hyun đã được giao cho chức thủ tướng thay thế ông Hwang Kyo-ahn.

Chức vụ thủ tướng ở Nam Hàn chủ yếu là quản trị hành chánh. Văn phòng tổng thống cũng cho biết ông Yim Jong-yong hiện đang là Chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ tài chánh sẽ đảm nhận chức bộ trưởng tài chánh kiêm phó thủ tướng. Ông Yim sẽ thay thế Bộ trưởng Yoo Il-ho.

Ông Yoo được thị trường và các nhà hoạch định chính sách đánh giá cao trong vai trò của ông. Mặc dù ông Yoo không có dính líu tới vụ bê bối, tuy nhiên ông đã bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết của ông với tổng thống Phác Cận Huệ. (Lê Hoàng)