24/04/2015 | 1

Nam giới thoải mái với nữ tổng thống

Nam giới thoải mái với nữ tổng thống

Washington, DC. (CBS) – Theo kết quả của một cuộc khảo sát vừa mới được hãng Hart Research and Associates công bố, chỉ có 45% nam giới cho biết họ rất thoải mái với ý tưởng phụ nữ làm tổng thống.

64% nói họ phần nào thoải mái. Kết quả khảo sát có thể mang một ý nghĩa chính trị tới cuộc vận động tranh cử năm 2016, mà một trong những ứng cử viên hàng đầu là phụ nữ. Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, về mọi mặt, là ứng cử viên áp đảo để được đảng Dân Chủ đề cử. Nếu bà chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, bà sẽ là ứng cử viên nữ đầu tiên của một chính đảng.

Theo kết quả cuộc khảo sát mới được công bố, 77% nam giới gốc Phi, 72% nam giới gốc Hispanic và 74% nam giới có bằng đại học trở lên thoải mái với một nữ tổng thống. Chỉ có 41% nam giới tuổi từ 18 tới 29 nói họ không thoải mái với nữ tổng thống, tỷ lệ thấp nhất torng mọi nhóm tuổi. (Nguyên Trân)