02/10/2016 | 0

Nam California cảnh báo động đất

Nam California cảnh báo động đất

Sacramento, California. (CBS) – Các viên chức thông báo cư dân Nam California nên cảnh giác cao cho tới Thứ Ba vì khả năng động đất lớn gia tăng.

Tờ Orange County Register hôm qua đưa tin, Văn Phòng Quản Trị Khẩn Cấp của Thống Đốc đưa ra cảnh báo trên sau một loạt các chấn động nhỏ sâu dưới biển Salton, nằm trên đường nứt San Andreas dài 800 dặm. Bà Kelly Huston, phó giám đốc truyền thông khủng hoảng của Văn Phòng Quản Trị Khẩn Cấp của Thống Đốc cho biết những cảnh báo như vậy thường được ban hành một hay hai lần một năm.

Cảnh báo mới nhất được ban hành sau 142 địa chấn xảy ra bắt đầu từ Thứ Hai gần Bombay Beach ở phía nam của đường nứt. Theo cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ, các trận động đất đó có cường độ từ 1.4 tới 4.3 độ richter. Các khoa học gia ước tính khả năng động đất với cường độ từ 7.0 trở lên trên đường nứt San Andreas cao là một trên 100 và thấp là 1 trên 3,000. Cơ hội trung bình một trận động đất như vậy xảy ra bất kỳ tuần nào là 1 trên 6,000. Xác suất cao sẽ kéo dài cho tới Thứ Ba.

Morgan Page, một nhà địa vật lý của Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ cho biết động đất dọc theo San Andreas thường xảy ra mỗi 300 năm nhưng cuối cực nam của đường nứt chưa rung chuyển từ năm 1690. Hôm Thứ Năm, Thống Đốc Jerry Brown ký một đạo luật để phát triển hệ thống cảnh báo trên toàn tiểu bang để thông báo cho cư dân California động đất sắp xảy qua điện thoại di động, radio và các thiết bị khác. (Nguyên Trân)