11/02/2014 | 0

Nam-Bắc Hàn Đàm Phán Tại Bàn Môn Điếm

Nam-Bắc Hàn Đàm Phán Tại Bàn Môn Điếm

Tin Seoul, Nam Hàn. (Reuters)
Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho biết: giới chức cao cấp Nam và Bắc Hàn sẽ họp tại Seoul vào ngày mai để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đoàn tụ gia đình.
Chương trình nghị sự chưa được thiết lập, nhưng 2 bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
Cố vấn an ninh của Tổng thống Park Geun-hye sẽ lãnh đạo giới chức an ninh và quốc phòng Nam Hàn đi họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Phía phái đoàn Bắc Hàn, sẽ do ông Won Tong Yon là người lãnh đạo cục Mặt trận Thống Nhất cầm đầu.

Huệ Võ