06/01/2020 | 40

Năm 2020 nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn sẽ đấu tranh với các hội, nhóm kín trên mạng

Năm 2020 nhà cầm quyền cộng sản tại Sài Gòn sẽ đấu tranh với các hội, nhóm kín trên mạng

Lê Đông Phong- (Ảnh: Pháp luật)

Tin Saigon.- Báo Pháp luật loan tin, sáng ngày 6 tháng 1 năm 2019, Uỷ ban nhân dân Cộng sản tại Sài Gòn đã tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai nhiệm vụ của thành phố năm 2020.

Tại đây, ông Lê Đông Phong, Giám đốc công an thành phố nói rằng, công an thành phố sẽ tập trung đấu tranh với các “hội, nhóm kín” trên không gian mạng để phát hiện kịp thời, vô hiệu hoá ngay âm mưu hoạt động của các tổ chức chính trị phản động trong và ngoài nước.

Ông Phong cho rằng, năm 2020, các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị trên địa bàn thành phố sẽ còn tiếp tục liên kế các lực lượng hoạt động chống phá, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”.

Ngoài ra, việc khiếu kiện, đình công, lãn công sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, có nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự. Vì vậy, lực lượng công an sẽ tập trung các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không cho các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình xảy ra tại Sài Gòn.

Để thực hiện được kế hoạch này, Công an Cộng sản tại thành phố đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhưng cụ thể là gì thì không được tờ báo nhắc đến.

An Nhiên