Chương trình giúp đỡ người thuê nhà tại tiểu bang Massachusetts

Năm 2020 là một năm mang đến rất nhiều khó khăn đối với nhiều gia đình đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Nạn thất nghiệp và nguy cơ đối mặt với tình trạng vô gia cư đã thúc đẩy cơ quan lập pháp tại các tiểu bang ban hành lệnh cấm thu hồi nhà cửa đối với các gia đình thuê nhà nhưng không có khả năng trả tiền nhà trong thời gian dịch COVID-19. Lệnh này, mặc dù giúp được cho những người thuê nhà nhưng cũng mang đến rất nhiều khó khăn cho các chủ nhà. Để biết thêm vấn đề pháp lý bảo vệ người thuê nhà trong thời gian khó khăn như hiện nay và các chương trình giúp đỡ người thuê nhà tại tiểu bang Massachusetts ra sao chúng tôi đã có cuộc tiếp chuyện cùng luật sư Janet Võ đại diện văn phòng pháp lý miễn phí tại Boston như sau: